We are a branding and strategic creative agency, based in Hanoi, Vietnam.

Trong cơn bão Cách mạng Công nghiệp 4.0, với sự ra đời của vô số các công ty cùng với rất nhiều các hình thức kinh doanh mới, nhu cầu sử dụng về thương hiệu ngày càng tăng cao. Sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 gắn liền với tự động hóa, nơi trí tuệ nhân tạo được những bước tiến nhảy vọt. Tuy nhiên, tư duy sáng tạo không ngừng là thứ chúng tôi đang thực hiện – thứ mà trí tuệ nhân tạo không bao giờ có được.
Vì vậy, chúng tôi ra đời GiBrand – Cung cấp các giải pháp thiết kế thông minh – Đưa thương hiệu của bạn tiếp cận khách hàng tối ưu nhất.
Nhiệm vụ của chúng tôi: Thiết kế Logo. thiết kế nhận diện thương hiệu, thiết kếmỹ thuật đa phương tiện, Làm phim quảng cáo
 
GiBrand – TRÍ TUỆ CẢM XÚC THƯƠNG HIỆU!