THIẾT KẾ LOGO THƯƠNG HIỆU


Thiết kế Logo 


Đặt tên thương hiệu


Sáng tác Slogan


Đăng ký bản quyền thương hiệu


 

NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU


Nhận diện văn phòng


Nhận diện quảng cáo


Nhận diện sản phẩm


Chiến dịch truyền thông


 

MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN


Thiết kế quảng cáo in ấn


Thiết kế quảng cáo kĩ thuật số


Vẽ mĩnh họa (Illustration)


Motiongraphic


 

LÀM PHIM QUẢNG CÁO


Phim quảng cáo 3D


Phim quảng cáo 2D


Giới thiệu doanh nghiệp


Quảng bá sản phẩm


 

QUY TRÌNH THIẾT KẾ CỦA GIBRAND


 

TÓM TĂT SÁNG TẠO – CREATIVE BRIEF


GiBrand lập ra bản tóm tắt sáng tạo dành cho khách hàng. Đầu tiên, GiBrand sẽ lắng nghe tất cả thông tin và mong muốn từ khách hàng.

Sau đó , GiBrand sẽ tìm hiểu và thảo luận về thông tin khách hàng giữa các bên liên quan để bổ sung những thông tin còn thiếu sót và thống nhất mọi thông tin của bản định hướng là chính xác và hữu ích đối với doanh nghiệp/ thương hiệu.

NGHIÊN CỨU HỆ SINH THÁI – RESEARCH


Bước này đối với GiBrand vô cùng quan trọng và cần thiết. GiBrand sẽ nghiên cứu tất cả các doanh nghiệp/thương hiệu cùng ngành hoạt động với khách hàng . Đây những là thông tin vô cùng cần thiết cho hoạt động sáng tạo và thiết lập ý tưởng của GiBrand . GiBrand sẽ tập trung tìm hiểu các thông tin như : Thương hiệu đó có logo như thế nào? Nhận diện thương hiệu của công ty đó sử dụng những gam màu, những hình ảnh nào? Thương hiệu đó chú trọng vào hoạt động kinh doanh nào?… Hoạt động này chủ yếu để tìm ra điểm khác biệt giữa khách hàng và các hệ sinh thái xung quanh . Từ đó GiBrand sẽ sáng tạo và tạo ra một thiết kế khác biệt nổi bật hơn so với các đơn vị hoạt động cùng ngành với khách hàng.

PHÁC THẢO Ý TƯỞNG – SKETCH


Sau khi tìm hiểu đầy đủ các thông tin về khách hàng và các hệ sinh thái xung quanh khách hàng . GiBrand bắt đầu lên ý tưởng sáng tạo và phác thảo các ý tưởng thiết kế . Sau khi phác thảo tất cả các ý tưởng thiết kế, GiBrand sẽ thảo luận và lựa chọn những ý tưởng thiết kế tốt nhất, phù hợp nhất với bản định hướng sáng tạo ban đầu và mang cho khách hàng lựa chọn trước khi thiết kế trực tiếp trên illustrator.

HOÀN THIỆN Ý TƯỞNG – ILLUSTRATOR


Sau khi khách hàng lựa chọn bản phác thảo ý tưởng cuối cùng , GiBrand sẽ tiến hành thiết kế trên illustrator. Đây là bản thiết đầy đủ nhất bao gồm hình ảnh phác thảo cuối cùng do khách hàng lựa chọn, kết hợp giữa hình ảnh, màu sắc và những ý tưởng của bản tóm tắt sáng tạo đề ra.

THUYẾT TRÌNH – PRESENTATION


Sau khi bản thiết kế trên illustrator hoàn thành, GiBrand sẽ liên lạc với khách hàng và tiến hành thuyết trình về bản thiết kế hoàn chỉnh. Nội dung thuyết trình bao gồm : Thuyết trình ý tưởng sáng tạo, thuyết trình ý nghĩa logo muốn truyền đạt ( màu sắc, hình ảnh), nguồn cảm hứng sáng tạo, thuyết trình mọi quá trình phát triển logo và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về bản logo hoàn chỉnh.