_

Giáo dục


2018

Thông tin dự án

Khách hàng: Học Viện Academy

Địa điểm: Hà Nội

Lĩnh vực:  Thiết kế Logo, nhận viện văn phòng, nhận diện truyền thông.

HỌC VIỆN PENNACADEMY

Học viện PennAcademy được thành lập với khát vọng lan toả tri thức, mô hình, công cụ quản trị hiện đại nhất tới cá nhân và tổ chức Việt Nam, giúp chúng ta kiến tạo hiệu quả tương lai của chính mình trong kỷ nguyên 4.0

Thấu hiểu điều này GiBrand đã xây dựng hình ảnh thương hiệu dựa trên 2 giá trị nền tảng đó là sự kết nối và lan tỏa. Toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu của PennAcademy được sử dụng màu pantone “Navy Blue” tạo cảm giác tin tưởng, sự thông minh. 


www.pena.vn