_

Giáo dục


2021

Thông tin dự án

Khách hàng: Học Viện AntAcademy

Địa điểm: Hà Nội

Lĩnh vực:  Thiết kế Logo, nhận viện văn phòng, nhận diện truyền thông.

HỌC VIỆN ANTACADEMY

Học viện AntAcademy được thành lập với khát vọng lan toả tri thức, mô hình, công cụ quản trị hiện đại nhất tới cá nhân và tổ chức Việt Nam, giúp chúng ta kiến tạo hiệu quả tương lai của chính mình trong kỷ nguyên 4.0

www.antademy.vn