_

Vận tải


2015

Thông tin dự án

Khách hàng: Đình Vũ JSC

Địa điểm: Hải Phòng 

Lĩnh vực:  Thiết kế Logo, nhận viện văn phòng

DINHVU JSC

Công ty TNHH Đình Vũ hoạt động trong lĩnh vực vận tải và xuất nhập khẩu từ năm 2013. 

Chúng tôi nghĩ về bản sắc thương hiệu có thể truyền tải qua hình ảnh ẩn dụ của con đường thông suốt tạo sự lưu chuyển thanh thoát của một hãng vận tải.