_

Giáo dục


2020

Thông tin dự án

Khách hàng: International Education Technology

Địa điểm: Hà Nội

Lĩnh vực:  Thiết kế Logo, nhận viện văn phòng.

INTERNATION EDUCATION TECHNOLOGY – IETEC

Trung tâm đào tạo công nghệ IETEC được thành lập với khát vọng lan toả tri thức, mô hình, công cụ quản trị hiện đại nhất tới cá nhân và tổ chức Việt Nam, giúp chúng ta kiến tạo hiệu quả tương lai của chính mình trong kỷ nguyên 4.0

Thấu hiểu điều này GiBrand đã xây dựng hình ảnh thương hiệu dựa trên 2 giá trị cảm xúc nền tảng là tin tưởng và hiện đại.