_

Giáo dục


2017

Thông tin dự án

Khách hàng: Học Viện IGDG

Địa điểm: Hà Nội

Lĩnh vực: Thiết kế Logo, nhận diện thương hiệu

HỌC VIỆN SÁNG TẠO IGDG

IGDG là học viện đào tạo chuyên sâu về thiết kế đồ họa và thiết kế phát triển trò chơi thông minh, sáng tạo ứng dụng thông minh. Dự án đang được phát triển va hứa hẹn sẽ thanh công trong thơi gian tới.